|reklama|
biliardové stoly

Jozef Kútnik Šmálov:

2012-05-14 Hodnotenie článku [320] +|- [231] Diskusia k článku(0)


V piatok 11.5.2012 bola v obci na námestí pred kostolom slávnostne odhalená socha významného kresťanského historika, prof. Jozefa Kútnika Šmálova. Umelecky pekne stvárnená socha má sliačanom pripomenúť, aké významné osobnosti pôsobili v našej obci.

Jozef Kútnik - Šmálov sa narodil 21. novembra 1912 v Hubovej. V Liptovských Sliačoch pôsobil ako farár od 19. septembra 1953 do 13. decembra 1982, kedy zomrel. Pochovaný je v Liptovských Sliačoch. Roky 1923 – 31 študoval na gymnáziách v Ružomberku, Levoči a v Kláštore pod Znievom, 1931 – 36 teológiu v seminári v Spišskej Kapitule, 1939 – 42 filozofiu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1936 – 42 pôsobil ako r. k. kaplán a administrátor na viacerých miestach (Spišské Bystré, Spišská Belá, Valaská Belá, Liptovské Kľačany, Hybe), 1942 – 49 prof. na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, 1945 väznený v Levoči a 1948 v Košiciach, od 1949 správca fary v Liptovskom Michale, 1950 – 51 opäť internovaný v Trenčíne, od r. 1953 správca fary v Sliačoch. V literárnovednej i redaktorskej činnosti (1941 – 43 s L. Hanusom redigoval časopis Kultúra, 1943 – 44 Obroda a 1946 – 48 Verbum). Autor knižných esejí Život v slove – Essay o diele Milana Urbana (1939), Valentín Beniak, básnik nadosobný (1942). Prekladal z francúzštiny a poľštiny, zvlášť nábožensko-umelecké diela katolíckych spisovateľov (L. Bertrand, H. Gheon, F. O’Nollova, Z. Krasińki, A. Mickiewicz atď). Ako kultúrny a literárny historik napísal syntézu Zástoj katolíckej hierarchie v slovenskom národnom a kultúrnom žvote (1948) i ďalšie štúdie publikované čsopisecky. Autor básnicko-filozofickej eseje Dumka o detstve (1940). Po r. 1948 ho totalitný režm vyradil z literárneho i vedeckého života, venoval sa iba prekladom viacerých základnych teologických diel a liturgických textov, teologické aj literárnovedné štúdie uverejňoval iba v exilových a domácich samizdatových časopisoch a zborníkoch, monografie ostali v rkp. Z nich vyšli O pôvode pustovníka Svorada (Nové obzory, 1969), Prvý učiteľ slovienskeho národa (1999).


Jeho diela vyšli aj vo vydavateľstve LÚČ, pri tejto príležitosti by mohli ohobatiť aj fond našej knižnice, aby Sliačania spoznali svojho farára aj ako profesora, historika a spisovateľa. Napríklad nasledovné knihy sú ešte stále dostupné:
LÚČ
Edícia Libri Historiae Slovaciae
ISBN: 80-7114-514-9
LÚČ, 2009
Edícia Libri Historiae Slovaciae
ISBN: 80-7114-534-3
LÚČ
Edícia Libri Historiae Slovaciae
ISBN: 80-7114-459-2

Zdroj: Literárne centrum, internet


Jozef Kútnik ŠmálovJozef Kútnik ŠmálovJozef Kútnik Šmálov