|reklama|
biliardové stoly

Výstavba kanalizácie:

2014-04-16 Hodnotenie článku [264] +|- [305] Diskusia k článku(0)


Vzhľadom na to, že na oficiálnych stránkach sa nenachádzajú príliš relevantné informácie okrem projektu, pripájame informácie, ktoré máme z prvej ruky.

Ako Ste si iste všimli, v Nižnom sliači sú už naplno rozbehnuté práce na výstavbe kanalizácie. Stavebné povolenie bolo vydané spolu s ostatnými stavbami v regióne už v roku 2005! Odvtedy sa veľa vecí zmenilo a ani na vtedajšie jednania neboli prizvaní všetci relevantní vlastníci. Ale to je minulosť.
Aktuálne prebiehajú práce len na verejných pozemkoch a komunikáciách. Súkromné pozemky boli preskočené. Podľa tvrdenia Ing. Králikovej, ktorá má na starosti majetkové vysporiadanie, bude stavba na súkromných pozemkoch pokračovať až po podpísaní nájomných zmlúv a zmlúv o budúcom vecnom bremene. Samozrejme všetko po dohode a rokovaní s vlastníkom pozemku. Stavebný dozor má na starosti Ing. Kondela, ktorý potvrdil, že existujúce vyznačenie trasy kolíkmi a prípadne sprejom slúži len na technické zaznačenie stavu realizačného projektu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke obce. skutočná trasa bude prerokovaná s vlastníkom a práve preto sú zaznačené projektové body v teréne, aby sa našlo riešenie na ich posun, či úpravu trasy.
Obidvaja však uznali, že obec nezvláda infomovanie občanov o aktuálnych prácach a to je podkladom na šírenie neoficiálnych informácií priamo od pracovníkov stavby, alebo na základe označenia v teréne. Ak prídete domov z práce a nájdete vo svojej záhrade kolík, alebo nasprejovanú trasu bez vysvetlenia, skutočne Vám to dokáže zdvihnúť adrenalín.

Realizačný projekt za Nižný Sliač v PDF.