|reklama|
biliardové stoly

Cesta pre životné prostredie:

2010-06-07 Hodnotenie článku [294] +|- [193] Diskusia k článku(0)


Aj takýmto sloganom sa prihovára svojim voličom KDH. Skočia na to však len tí, ktorí nepoznajú škody. KDH je v tomto prípade cesta do pekla.
Bohužiaľ svedkami týchto škôd sú aj obyvatelia Liptovských Sliačov. A pritom starosta bol v minulom volebnom období členom komisie pre životné prostredie v parlamente samosprávneho kraja. Ani to mu nebránilo, aby prijal kontroverzné rozhodnutie v prípade takzvaného "ošetrenia" stromov v areáli Materskej školy v Nižnom Sliači. O ošetrovaní v tomto prípade nemôže byť ani reči, takéto tvrdenie môže vysloviť len ekologický analfabet. Svedčí o tom aj zistenie inšpekcie životného prostredia, ktoré je však viac menej alibistické, a umýva si nad royhodnutím obce ruky, ako Pontský Pilát nad Ježišom. Aj napriek tomu, že bola porušená vyhláška číslo MŽP SR č.24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon, a rovnako aj samotný zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, nezačala inšpekcia konanie voči starostovi obce, ale bol len upozornený: "Inšpekcia je toho názoru, že predmetné rozhodnutie v časti o opílení drevín nebolo vydané v súlade so zákonom, na čo bol v rámci objasňovania podnetu upozornený aj starosta obce Liptovské Sliače."
O tom, že o ošetrovaní drevín nemajú naši "odborníci" ani šajnu svedčí asi aj neznalosť normy, ktorá o ošetrovaní hovorí: STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Jej spoluautorka, Zuzana Hudeková, k takej deformácii drevín, ako predviedli pracovníci VPP, a ktorí sa údajne vymkli spod kontroly, ako sa bránil starosta pri objasňovaní, poskytla toto vyjadrenie: "Casto sa pri takycho rezoch, teda skatovanim celeho stromu odvolavaju kompetenti na to, ze je to ZMLADENIE. Je to zasadny omyl, lebo stromy sa totiž zmladiť nedajú - to je rozdiel medzi kerom a stromom! Výsledkom takeho drastickeho rezu bude teda nekontrolovateľná výmladnosť z adventívnych pupeňov stromu. Tieto sekundárne výhony nie sú bohužiaľ dostatočne upevnené ku kmeňu, čo môže viesť a bohužiaľ veľmi často vedie k ich odlomeniu. Tvorba sekundárnej koruny však strom aj veľmi vyčerpáva, to znamená, že pokiaľ nemá dostatok energetických zásob na tvorbu sekundárnych výhonov, dochádza k úhynu stromu (bohužiaľ, máme veľa príkladov v Bratislave obidvoch javov - napr. Namestie SNP -chumace novych advetivnych vyhonov na predtym krasnych mohutnych soforach , ale aj uhynute topole po takomto osekani na Patronke). V hore citovanej nome sa uvadza (okrem ineho) uvadza:
Rez sa vykonáva tak, aby sa vzniknuté poranenie minimalizovalo. Rez sa vedie na konárový golier. Pri skracovaní výhonku sa rez vykonáva na nástupnícky konár (ťažeň).
Rovnako pri reze stromu je veľmi dôležité ponechať prirodzený habitus bez trvalej deformácie!
Rezy môžu byť zakladacie (výchovné), udržiavacie a špeciálne.
Pri zdravotnom reze sa režú sa konáre s hrúbkou do 10 cm v období plnej vegetácie.
"

Ale toto bohužiaľ nie je všetko. Minulú jeseň došlo k podobnej devastácii zdravých stromov pri kaplnke v Nižnom Sliači. Výsledok podnetu z inšpekcie je zasa rovnaký, došlo k porušeniu noriem a zákonov, ale vzhľadom na to, ako konštauje inšpekcia, že "odumretie drevín, čo je jediným dostatočne preukázateľným znakom pre poškodzovanie drevín", znovu sa tento skutok analfabetom prepiekol. Inšpekcia bola v tomto prípade až príliš na strane obce, keď v rozhodutí prejudikovala, že stromy sa na jar s istotou preberú. Budeme to naďalej sledovať.

Po uvedených rozhodnutiach inšpekcie bola už škoda podávať ďalší podnet na vandastvo samosprávy na cintoríne vo Vyšnom Sliači. Tie koly na hrobmi si tu odpočívajúci predkovia skutočne nezaslúžia. A pritom sa starosta tak s obľubou odvoláva na "našich otcov". Smutné, niet čo dodať, keď je prednejší kus mramoru, ako živý strom...

Aj blízky Ružomberok, bašta to KDH, je plný podobne "oštetrených" stromov, stačí sa pozrieť do areálu ÚVN, alebo prejsť ulicami mesta. KDH teda prestrelilo, keď tvrdí, že je správnou cestou pre životné prostredie. Je to jasné so skutkov jej predstaviteľov v rôznych regionálnych orgánoch, a skutok je viac, ako predvolebný sľub pokrytcov. Prečo pokrytcov? Stačí si prečítať bilboard KDH pri Štiavničke, kde sa píše "Kto volí SMER, volí Slotu a Mečiara" Ale že starosta L. Sliačov bol zvolený v koalícii KDH-SNS-SDKU, to ide bokom. A rovnako, keď príde Slota strihať pásku na tribúnu, KDH sa tiež priživuje... Takáta je to teda zásadová strana. Bohužiaľ, strana pokrytcov :( .

Prílohy:
  • Stanovisko inšpekcie k opíleniu MŠ Nižný
  • Stanovisko inšpekcie k opíleniu Kaplnka Nižný
  • Zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
  • Obce a ochrana drevín, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
  • Ochrana drevín, práva a povinnosti


  • Skrášlenie škôlkyOdborný rezToto urobí len skutočný odborníkSprievodca cestou do peklaSamé plané sľuby...Hriešnik, čo zničil strechu Záchrana stromov v podaní starostuSymbol hlúposti ?Úcta k mŕtvym je druhoradá...