|reklama|
biliardové stoly

Boli a môžu byť L. Sliače mestom ?:

2011-01-23 Hodnotenie článku [327] +|- [174] Diskusia k článku(0)


Každá obec môže požiadať o štatút mesta po splnení zákonom stanovených podmienok. Teda aj Liptovské Sliače. Zatiaľ však podmienky nespĺňa.
Celá obec Liptovská Sliače nikdy nemala mestské výsady, ale podľa knihy Okres Ružomberok v roku 1516 obci prepošt Uriel Majténi udelil výsady "mestečka". Na základe iného tvrdenia autora PhDr. P. Vítka "Stredný Sliač sa vytvoril v okolí novovybudovaného kostola v 15.  storočí  a v 18.  storočí  získal  mestské výsady." Tvrdenie o tom, že Stredný Sliač bol vytvorený ako posledný je na základe existujúcich podkladov mylné. Autor spolupracoval aj na horeuvedenej knihe, takže tvrdenia o mestských výsadách môžeme brať s nadhľadom. Ale o mestských výsadách sa hovorí aj v oficiálnych obecných dokumentoch, ako je program rozvoja, kde je napísané: "R. 1516 vrchnosť prijala relúciu naturálnych dávok za peniaze, obec si volila magistrát a odvtedy sa považovala za mesto. Od 17. storočia sa tu vyvíjajú remeslá, doložený je tesársky cech, mlyny, pivovar, papiereň a vo Vyšnom Sliači valcha. V 18.storočí získal Stredný Sliač mestské výsady s jarmočným právom. Mestečko bolo známe najmä obchodom s dobytkom." Medzi tvrdením "považovať sa za mesto" a "mať mestské výsady" je však jasný rozdiel. Podľa Vlastivedného slovníka obcí Slovenska však obec v 16. storočí nemala výsady mesta. Tie získala podľa slovníka až v 18. storočí: "V roku 1516 vrchnosť prijala revolúciu naturálnych dávok Sliače za peniaze, obec si volila magistrát a pokladala sa za mesto i keď nemala výsady. Od 17. storočia sa tu vyvíjajú remeslá, doložený je tesársky cech, mlyny, pivovar, papiereň a vo Vyšnom Sliači valcha. V 18. storočí získal Stredný Sliač mestské výsady s jarmočným právom. Mestečko bolo známe najmä obchodom s dobytkom. Tri Sliače mali v roku 1715 mlyn a 96 daňovníkov, roku 1720 mali 51 daňovníkov, v 1784 mali 147 domov a 1227 obyvateľov, v roku 1828 mali 225 domov a 1639 obyvateľov."

V súčasnosti má obec približne 3809 obyvateľov (jún 2009). Podľa územného plánu sa plánuje rozsiahla individuálna bytová výstavba medzi centrálnym cintorínom a cintorínom vo Vyšnom Sliači, čo by mohlo obec posunúť k méte, kedy je možné požiadať o štatút mesta. Mesto je na Slovensku postavenie, ktoré získava obec na požiadanie po splnení určitých kritérií vymedzených zákonom SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie obce za mesto

Národná rada Slovenskej republiky môže vždy k 1. januáru na návrh vlády vyhlásiť za mesto tú obec, ktorá:

 • je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným miestom,
 • zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí,
 • má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami,
 • má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby,
 • má najmenej 5 000 obyvateľov.

  Obec možno vyhlásiť za mesto, aj keď nespĺňa podmienku počtu obyvateľov, ak je to opodstatnené vzhľadom na splnenie ostatných uvedených predpokladov.Pred podaním žiadosti o pridelenie postavenie mesta sa v obci spravidla uskutoční referendum.
  Najväčším mestom na Slovensku je Bratislava (428 791 obyvateľov) a najmenšími sú Dudince (1 500 obyvateľov).Najväčšie obce bez postavenia mesta sú Smižany (8 605 obyvateľov).

  Zdroj:
  wikipedia
  kniha Okres Ružomberok
  Mestá a obce Liptova
  Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť