|reklama|
biliardové stoly

Problémy s obstarávaním pre škôlku v Nižnom:

2011-03-23 Hodnotenie článku [278] +|- [168] Diskusia k článku(1)


Verejné obstarávanie pre práce na centrálnej MŠ v Nižnom Sliači bolo znova zrušené. Ani na tretíkrát nebola vybraná firma, ktorá má objekt dokončiť. Zodpovednosť obec posúva na tretiu osobu.

Nekonečné obviňovanie verejného obstarávateľa, ktorý mal pre centrálnu škôlku urobiť výberové konanie, sa stalo už pomaly folklórom. Obec údajne za to nemôže. Podľa starostu je v tom nevinne aj napriek tomu, že ho vyberá ona. Starosta sa vyjadril: "Finančné prostriedky sa zabezpečili najmä vďaka mojej iniciatíve a úsiliu. Výber dodávateľa stavebných prác nemá nastarosti obec, ale odborne spôsobilá osoba, ktorú si musí obec zabezpečiť.". Bohužiaľ, aj keď hádže vinu na obstarávateľa, ktorý robí agendu pre obec, zatiaľ ani raz nezverejnil jeho meno. Prečo? Nemali by občania vedieť, kto im "bráni" vo výstavbe modernej škôlky? Ale asi je jednoduchšie sa vyhovárať na to, "že sa to niekomu v Bratislave nepáčilo".
Nekonečná stavba ?

Ostatné, zatiaľ zverejnené verejné obstarávanie, do ktorého bolo možné sa prihlásiť do 2. 9. 2010. K nemu sa starosta obce Ján Ondrejka pred komunálnymi voľbami v propagačnom videu zverejnenom na internete vyjadril, že sa do výberového konania prihlásilo 17 firiem, z ktorých sa vyberie 5 najlepších, ktoré vypracujú ponuku. Rozpočet na škôlku je 612145,38 €, na tejto sume sa obec podieľa "zhruba" 40 percentami.
Na prekvapenie však ani toto tretie obstarávanie nebolo úspešné, o čom zvedčí oznámenie v elektronickom vestníku 17/2011 verejného obstarávania, zverejnené dňa 26.1.2011, z ktorého citujeme:
"Verejný obstarávateľ po vykonaní kontroly súvisiacej dokumentácie a posúdení možných riešení vzniknutej situácie rozhodol o zrušení postupu zadávania zákazky, nakoľko iným spôsobom nie je možné uvedené skutočnosti vybaviť a uviesť do zákonného stavu. Verejný obstarávateľ prekonzultoval vzniknutú situáciu so SO/RO pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a rozhodol na základe výsledkov rokovania. Verejný obstarávateľ súčasne oznamuje, že v najbližšom období vyhlási nový."
Do dnešného dňa (23.3.2011) nebolo vo vestníku zverejnené nové obstarávanie. Zvyšuje sa teda pravdepodobnosť, že ani rok 2011 nebude rokom slávnostného otvorenia centrálnej škôlky, aj keď dúfame, že jeseň 2011 bude skutočne konečným termínom.
Na koho hlave je maslo za vzniknutú situáciu, necháme na posúdení čitateľov.

Zdroje:
Video starostu zverejnené na YouTube
Elektronický vestník verejného obstarávania
Predvolebný leták starostu


Predvolebný leták starostu