|reklama|
biliardové stoly

Poznáte vlajku obce?:

2011-09-14 Hodnotenie článku [504] +|- [293] Diskusia k článku(0)


22.9.2011 Doplnené o stanovisko firmy PTA s.r.o.
Možno Vám pri slove vlajka Liptovských Sliačov príde pred oči vymyslená zástava, ktorá visí aj na oficiálnych podujatiach obce. Visela niekoľko týždňov aj pred obecným úradom, kým ju na náš podnet nevymenili za skutočnú vlajku našej obce. Kde sa vzala?


22.9.2011 Doplnené stanovisko konateľa PTA, s.r.o., Mgr. Radovana Ondrejku:

Touto cestou chceme oznámiť, že predmetnú "nezmyselnú" vlajku, o ktorej píšete v článku naša firma nikdy nenavrhla ani nerealizovala.
Predmetná faktúra zo dňa 14.10.2010 v sume 41,96 bez dph o ktorej sa zmieňujete je za potlač 2 vlajok pre Stolnotenisový klub v Liptovských Sliačoch. Táto potlač sa realizovala po dohovore so starostom obce a predsedom STC Lipt. Sliače p. Littvom a obsahovala nápis klubu. Tento nápis sa rozhodla aplikovať z dôvodu jasnej príslušnosti Stolnotenisové mužstva, ktoré dosahuje v súťažiach po celom Slovensku výborné výsledky a tým reprezentuje obec Liptovské Sliače.

Za spojenie uvedenej faktúry s vymyslenou vlajkou sa firme PTA ospravedlňujeme.


Naposledy sa vymyslenou vlajkou prezentovali "naši mladí" v kostoloch pri nedeľných omšiach. Dokonca s ňou boli v Madride na svetových dňoch mládeže pod záštitou pápeža. Vlajka visela v amfiteátri aj počas letných Celoliptovských dní matky, a pravidelne sa vyskytuje aj v priestoroch tenisového klubu.

Celoliptovské dni matky 2011 Svetové dni mládeže Madrid 2011 Priestory tenisového klubu Silvester 2010 v TK
Pritom oficiálne symboly obce sú zverejnené na stránke obce a sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou S - 189/2000. Keď sme sa informovali, že kto uvedenú nezmyselnú vlajku dal vyrobiť a vyvesil pred obecný úrad, nikto sa k tomu neprihlásil. Alebo sa len báli menovať? Predstavitelia obce asi nevedia, ako vyzerajú jej symboly, keď dennodenne popri nej prichádzali do úradu a nič si nevšimli. My sme si však všimli zverejnenú faktúru firmy PTA na potlač zástavy zo dňa 14.10.2010. Aj toto je možno kľúčom k rozriešeniu záhady, kde sa z čista jasna objavil vymyslený symbol obce. Je smutné, že tento zástavový pamflet je stále používaný na oficiálnych akciách obecného úradu a obecných organizácií. A ako je bohužiaľ už zvykom, možno až po zverejnení tohto článku dostaneme oficiálne vysvetlenie.

Oficiálna vlajka obce je totiž takáto:

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej - 2/8
bielej - 1/8
žltej - 1/8
bielej - 1/8
žltej - 1/8
červenej - 2/8
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.