|reklama|
biliardové stoly

Internetové a mobilné pokrytie obce:

2011-11-13 Hodnotenie článku [343] +|- [309] Diskusia k článku(6)


Po roku máme späť otravné a často neetické reklamy na služby mobilných operátorov. Všetci traja ospevujú vlastné služby, ale s ich využívaním je to oproti ich samochvále už podstatne pesimistickejšie. Akoby o 3800 obyvateľov spoločnosti nemali záujem...
Po krátkom pohľade do všeobecných podmienok poskytovania služieb musíme konštatovať, že vo všeobecnosti negarantujú kvalitu siete. Pokrytie je vo všeobecnosti len orientačné a nezohľadňuje terénne a prírodné prekážky. Podľa subjektívneho pozorovania je signál pri o2 znateľne horší, rovnako aj kvalita hovorov v lokalite oproti spoločnosti telekom.
Mapa pokrytia internetom O2:

Podľa obrázku je všetko v dokonalom poriadku. Bohužiaľ prax je iná.

Spoločnosť telekom má problémy s pokrytím mobilnou sieťou aj keď vybudovala na Dielnom vysielač napriek protestom občanov. Dokazuje to aj mapa pokrytia, kde je veľa bielych miest pre internet:
Mapa pokrytia internetom F-OFDM telekom:

Mapa pokrytia internetom 3G-HSPA telekom:

Zdá sa, že tu pomože len výstup na najbližší kopec :(
Mapa pokrytia GSM/GPRS/EDGE telekom:

Tu sa spoločnosť hrdí 100% pokrytím obce vonku aj v budovách. Skúsenosti sú však bohužiaľ iné ako obrázok.

Nedávno sa objavila na obecnej stránke výzva na zistenie informácii o problémoch signálu v sieti spoločnosti orange. Asi sú si vedomí zavádzania klientov, keď na stránke deklarujú absolútne pokrytie obce, viď obrázok:
Mapa pokrytia GSM/EDGE spoločnosti orange:

Podľa obrázka je pokrytie obce GSM/EDGE signálom bezproblémové.
S mobilným internetom spoločnosti orange je to v obci o poznanie horšie, čo dokazujú aj naše skúsenosti. Aspoň sčasti to priznávajú aj na mape pokrytia pre 3G sieť:


Dúfame, že v súvislosti s uvedenou výzvou na obecnej stránke nepribude ďalší vysielač bez diskusie s občanmi, ktorý dokonca ani neprinesie podstatné zvýšenie kvality, ako to bolo u konkurencie. A keď už, tak nech je aspoň podmienkou sprístupnenie rýchlych dátových služieb. Lebo doposiaľ sa zdá, že pre všetky tri spoločnosti je 3800 obyvateľov našej obce nezaujímavých.
Preto pri podpisovaní nových zmlúv dávajte pozor na reklamné reči predajcov vychádzajúce z uvedených skreslených mapiek pokrytia. Najlepšie je, hlavne v prípade mobilného internetu, preveriť dostupnosť signálu priamo na mieste jeho hlavného využitia. Podpisom zmluvy sa zaväzujete na celé obdobie viazanosti s tým, že ste sa oboznámili a súhlasíte s rozsahom služieb. Operátori však negarantujú kvalitu pokrytia, ale pre nich je pokryté územie aj vtedy, ak je na ňom dostupná čo i len minimálna sila signálu. Že to nepostačuje na plnohodnotné internetové pripojenie ich až tak veľmi netrápi.
Zdroj: Stránky operátorov k 13.11.2011
Pokrytie o2
Pokrytie orange
Pokrytie telekom