|reklama|
biliardové stoly

Nedôveryhodná kniha: SLOVART - okres Ružomberok:

2009-09-24 Hodnotenie článku [427] +|- [269] Diskusia k článku(0)


Nedôveryhodnosť knihy podčiarkujú niektoré preklepy, ale aj neoverené informácie o vzniku obce L. Sliače. Kvalitne vytlačená kniha sa tak môže stať šíriteľom poloprávd v citáciách.

V tomto roku vydalo vydavateľstvo SLOVART knihu o pamiatkach v okrese Ružomberok Okres Ružomberok,Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Samozrejme, že ma najskôr zaujala časť o obci Liptovské Sliače. Tu však nastalo prvé sklamanie, ktoré ovplyvnilo názor na celú publikáciu v hodnote takmer 25 €. Veta, citujem: "Sliače sa prvýkrát spomínajú v listine Bela IV. z roku 1251 ako majetok premonštátskeho kláštora v Kláštore pod Znievom. Už vtedy existovali dve osady, Nižný a Vyšný Sliač, ktoré mali po roku 1326 kostol, faru aj školu." Podľa všekých dostupných doposiaľ publikovaných materiálov je však zrejmé, že Vyšný Sliač vznikol ako posledný niekedy v 15. storočí. Takýto preklep v knihe, ktorá chce byť povedzme aj zdrojom pre študentov a histórie chtivých ľudí je neodpustiteľný. Bohužiaľ tu nejde o preklep, ale o neznalosť a lajdáckosť zostavovateľov, pretože ďalej sa píše: "Tretia osada, Stredný Sliač, sa vytvorila v okolí novovybudovaného kostola v 15. storočí." Čože by to boli za blázni tí naši predkovia, keby si najskôr postavili kostol na vŕšku a na nasledujúce generácie by nechali, nech si k nemu dostavajú dedinku? Aby toho nebolo dosť, premenovali architekta, ktorý robil statické riešenie ARCHY LOCVS na Konfála, pričom on je Vladimír Konfál. Túto nepresnosť už dokonca prevzala aj internetová wikipedia. Bohužiaľ je to tak, ani kriedový papier a kvalitná tlač nezabezpečí kvalitu autorov. Keď sa takéto chyby dostanú do tlače, je to prinajmenšom smutné.Obálka nedôveryhodnej knihy.Kniha obsahuje aj L. SliačeKvalitna tlač nezaručuje pravdivosť slov.