|reklama|
biliardové stoly

Fotoriport: Námestie či šmýkačka ?:

2012-01-15 Hodnotenie článku [303] +|- [195] Diskusia k článku(0)


20.1. Doplnené o odpoveď starostu.
Starosta spolu s kamarátom architektom nám sľubovali, že námestie bude bezpečné. Dnes pri bohoslužbách sa občania presvedčili, ako to v skutočnosti je s toľko sľubovaným vyhrievaním bezbariérového prístupu do kostola.


Doplnená odpoveď p. starostu Jána Ondrejku:
Námestie nikdy nebolo také bezpečné ako je teraz. Urobili sme bezbariérový prístup zo západnej strany smerom ku pošte a čiastočne aj z južnej strany (od Kubačkovcov). Nainštalovali sme aj vyhrievanie chodníka zo západnej strany (pred poštou), ktoré sme zatiaľ nespustili z titulu neuhradenia faktúr dodávateľom, ktoré sme nespôsobili my ale ministerstvo financií, ktoré nám neposúvalo finančné prostriedky z podielových daní podľa sľúbeného harmonogramu. Námestie a verejné priestranstvá sa snažíme udržiavať tak ako nikdy predtým - odhŕňaním, čistením, posýpaním. Ten, kto má zdravotné problémy alebo sa bojí vyjsť z kostola zo západnej strany smerom ku pošte - stačí ak prekoná 2 schodíky na južnej strane pri Kubačkovcoch a je na hlavnej ceste. To, že kostol je na návrší, s tým my nič neurobíme, museli sme projekt prispôsobiť k danému terénu. Politicky sme nič nezneužívali, využili sme len prítomnosť hostí pri oslavách obce a prestrihli sme pásku už aj tak užívaného námestia verejnosťou.


Pôvodný článok:
Zrekonštruované námestie bolo s veľkou pompou otvorené na konci leta 2011. Ako je to už na Slovensku zvykom, otvárajú sa aj nedokončené projekty, hlavne keď je to politicky vhodné. A tak si občania musia asi počkať, kým vôbec nejaké, toľko sľubované, vykurovanie bude. A zatiaľ musia dávať pozor, aby si nenarazili kostrč na posolenej šmykľavej čiernej čínskej žule.

P.S.: Ak má pán starosta svoje vysvetlenie slávnostne otvoreného nedokončeného námestia, radi mu ho uverejníme :)


Námestie K. Šmálova 15.1.2012Námestie K. Šmálova 15.1.2012Námestie K. Šmálova 15.1.2012