|reklama|
biliardové stoly

Katastrofálny úrad:

2012-04-16 Hodnotenie článku [253] +|- [253] Diskusia k článku(0)


Aj takto sa dá pomenovať Katastrálny úrad v súvislosti s evidenciou nehnuteností v našej obci. Svojou troškou k tomu bohužiaľ prispelo aj "naše šéfstvo".
Koncom leta to budú štyri roky, čo v našej obci prebehlo pomenovanie ulíc a určenie orientačných čísel, s čím buhužiaľ pán starosta spojil, sám nevie prečo, aj prečísľovanie súpisných čísel nad rámec prijatého VZN. Venovali sme sa tomu v samostatnom článku. A tým prispel aj ku chaosu v evidencii nehnuteľností na katastrálnom úrade. Konkrétne obec podľa ich vyjadrenia zabepečovala zmeny v katastri a zdravotných poisťovniach. V poisťovni som si to nakoniec musel zmeniť sám, pretože namiesto Hlavnej ulice som mal ulicu Záhumnie, aj keď čísla sedeli. Ktovie, na ktorej strane bola chyba, či v poisťovni, alebo v dodaných podkladoch. Ale čo je závažnejšie, aj zmeny v evidencii katastra nehnuteľností boli vykonané len na stavbách so súpisnými číslami, nie na ostatných nehnuteľnostiach. Tam sú vlastníci stále evidovaní na starých adresách! Toto bude strašiť obyvateľov ešte nejakých pár rokov, a budú niesť dôsledky hlavne pri dokladovaní výpismi z listov vlastníctva, dedičských konaniach, či prevodoch majetku. A do tretice, do systému katastra sa zaviedli chyby, náhodne sme zistili duplicitné súpisné čísla v katastrálnom území obce, čo je protizákonné. To bohužiaľ svedčí o aj o kvalite informačného systému katastra.

Konkrétne ide o súpisné číslo 218. Kým pôvodné číslo 218 zostalo pôvodnej nehnuteľnosti, druhé vzniklo pravdepodobne preklepom z čísla 128, ako sa dá zistiť podľa vlastníkov.

Vysvetlite potom notárovi, alebo na súde, že to asi niekto urobil preklep. Ale aspoň presne viete, komu za to môžete poďakovať.
Problémy môžu nastať aj v súvislosti s plánovanou výstavbou kanalizácie, ktorá pravdepodobne bude zasahovať aj cez súkromné pozemky, keďže podľa nesprávnej evidencie môžu nakoniec chýbať súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré kanalizácia pôjde, a projekt môže byť znovu posunutý. Sedem rokov je dlhá doba na zmenu vlastníckych pomerov, a pokiaľ nám je známe, sú v obci občania, ktorí s nikým o súhlase nerokovali. Aj to môže byť pre nesprávne adresy v evidencii katastra, odkiaľ sa pravdepodobne čerpali údaje o vlastníkoch.