|reklama|
biliardové stoly

Milan Frič vystúpil zo SNS:

2013-09-17 Hodnotenie článku [325] +|- [240] Diskusia k článku(0)


Podpredseda SNS a poslanec VÚC Žilina Milan Frič ku koncu júla vystúpil zo SNS na protest proti súčasnému vedeniu. Uverejňujeme celú rezignáciu.
Milan Frič , Pod Skálím 1581/78, 034 84 Liptovské Sliače

JUDr. Andrej Danko
predseda SNS Predsedníctvo SNS

Liptovské Sliače, 30.7.2013

Týmto Vám oznamujem, že vystupujem z členskej základne Slovenskej Národnej Strany podľa § 6 písm. f) platných stanov SNS /zánik členstva – vystúpením člena zo strany/.Rozhodol som sa tak na základe svojho práva obsiahnutého v § 7 písm. g). Podľa spomínaného ustanovenia stanov SNS mám ako člen SNS právo vystúpiť zo strany. Toto rozhodnutie vyjadruje moju slobodnú vôľu, je prejavom protestu a nesúhlasu so súčasným politickým, demokratickým a ľudským smerovaním vedenia Slovenskej Národnej Strany na čele s predsedom JUDr. Andrejom Dankom.
Terajšie vedenie SNS a hlavne jej predseda nerešpektuje základné demokratické princípy v politickej práci a zbavuje sa dlhoročných členov SNS, čoho príkladom je neopodstatnené vylúčenie čestného predsedu SNS Jána Slotu zo strany. V pondelok 29.7.2013 bol vylúčený zo strany ďalší podpredseda SNS volený snemom p. Roman Stopka.
Som presvedčený, že práca v takom kolektíve nemôže byť prínosom pre SNS ani pre náš národ. Nebudem milosrdne čakať, kedy ma súčasné vedenie na čele s predsedom JUDr. Andrejom Dankom vyhodí zo strany tak ako mnohých ďalších funkcionárov, s ktorými celé ich rodiny pracovali pre SNS dlhé roky.

Nech Boh ochraňuje SNS.

S pozdravom

Milan Frič Podpredseda SNS Poslanec VÚC Žilina