|reklama|
biliardové stoly

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ:

2014-02-05 Hodnotenie článku [235] +|- [197] Diskusia k článku(0)


Po polroku od odstúpenia pána Birtusa je konečne vypísané výberové konanie na uvoľnenú stoličku riaditeľa ZŠ v našej obci.

Žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 18. februára 2014 na adresu: Obec Liptovské Sliače, Ul. Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače
Obálku označte heslom „VK – riaditeľ školy, neotvárať„.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy.

Kvalifikačné predpoklady a výberové kritériá si môžete pozrieť tu, v oznámení starostu obce.