|reklama|
biliardové stoly

Komisia odporučila za riaditeľku ZŠ PaedDr. Katarínu Plachú:

2014-03-07 Hodnotenie článku [298] +|- [256] Diskusia k článku(0)


Voľba riaditeľa základnej školy za účasti inšpektorky Mgr. Marty Pišúthovej zo Štátneho inšpekčného centra v Žiline a p. Ing. Jaroslava Hýčika z Okresného úradu - odboru školstva v Žiline prebehla podľa platnej legislatívy.

Citujeme z FB stránky obce:
Výberového konania 27.2.2014 sa zúčastnili traja kandidáti: PaedDr. Ľuboslava Pastuchová, PaedDr. Katarína Plachá, Mgr. Rastislav Kudlička. Výberová komisia navrhla zriaďovateľovi vymenovať na funkciu riaditeľa ZŠ J. Hanulu L. Sliače PaedDr. Katarínu Plachú.