|reklama|
biliardové stoly

Referendum v L. Sliačoch s účasťou 26,68%:

2010-09-19 Hodnotenie článku [317] +|- [248] Diskusia k článku(0)


Drvivá väčšina zúčastnených odpovedala na otázky ÁNO.
Výsledky referenda v obci:Zapísaní občania Vydané hlasovacie lístky Odovzdané hlasovacie lístky Platné hlasovacie lístky Neplatné hlasovacie lístky ÚčasťLiptovské Sliače Nižný 780 170 170 170 0 21,79%
Liptovské Sliače Stredný 1 359 425 425 422 3 31,27%
Liptovské Sliače Vyšný 919 221 221 221 0 24,05%
Liptovské Sliače
3058 816 816 813 3 26,68%Otázka 1 Otázka 2 Otázka 3 Otázka 4 Otázka 5 Otázka 6

ÁNO NIE ÁNO NIE ÁNO NIE ÁNO NIE ÁNO NIE ÁNO NIE
Nižný 151 12 147 3 163 4 151 10 107 48 121 28
Stredný 380 35 415 3 406 7 378 26 309 83 320 52
Vyšný 211 10 215
212 5 204 9 158 54 177 26
Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk