|reklama|
biliardové stoly

Na povodne doplatili hlavne stromy:

2010-11-07 Hodnotenie článku [329] +|- [225] Diskusia k článku(0)


Ako je to už bohužiaľ v L. Sliačoch zvykom, v rámci záchrany takých-onakých hodnôt, krajinné a ekologické kritériá idú bokom. SHP svojou (ne)činnosťou nie je výnimkou.

V prípade Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p., Správy povodia Váhu (SPH), po mierných záplavách, ktoré sa v Nižnom Sliači zopakovali po pár rokoch pokoja aj tentoraz, spustili potrebu úpravy koryta v Nižnom Sliači. Toho istého koryta, ktoré upravovali za nemalých nákladov už minulé volebné obdobie. S akou kvalitou a úspechom, sme sa bohužiaľ presvedčili toto leto. SHP na jar tohto roka vyrúbal stromy aj pri škôlke v Strednom Sliači (časť aj vo vegetačnom období, čo je v obci bežné). Vtedy námestník riaditeľa SHP uviedol, že sa bude upravovať koryto v rámci "protipovodňovej ochrany a plánov manažmentu povodňových rizík". Stavba v hodnote 600 tisíc eur sa mala realizovať tento rok. Stromy sa vyrúbali a to je tak asi všetko. A teraz po povodniach v Nižnom počúvame z rovnakých úst SHP slová o regulácii potoka v Nižnom. Stromy, ktoré si tam zasadili tí občania, ktorých mal výrub chrániť, už zmizli aj s drevnou hmotou, a zostali len prísľuby, ako na jar tohoto roku. Asi keby na uvedenej ulici býval poslanec, alebo funkcionár vládnucej strany, koryto potoka by už bolo dávno upravené aj bez záplav. Podľa informácií zo Štátnej ochrany prírody je to všetko v súlade so zákonom, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ale považujú výrub za krátkozraké riešenie, lebo stromy plnili okrem iného aj funkciu spevňovania brehov, a môže sa kľudne stať, že na jar pri "veľkej vode" potok zoberie breh spolu aj s cestou... Aspoň, že telefónne a elektrické stĺpy na brehu potoka bagru nezavadzali a nepodmyje ich.
Na vyjadreniach starostu k výrubu pekne vidno, ako prešiel v zdôvodňovaní výrubu od bagrov k podmytiu stromov.

Vyjadrenia starostu k výrubu (z oficiálnych médií):
  • www.liptovskesliace.sk, 11.9.2010
    S Povodím Váhu sme sa zhodli, že je potrebné vypíliť stromy pri potoku, aby tam mohol pracovať báger. Zem odvezieme na skládku.

  • Ružomberský hlas, 24.9.2010
    Zeleň je potrebné chrániť, no pri extrémnych búrkach a dlhotrvajúcich dažďoch vzniká nebezpečenstvo povodní. Hrozí nebezpečenstvo podmytia koreňov a následne vyvrátenie týchto stromov, čím vzniká nebezpečenstvo úrazu občanov a poškodenia majetku občanov aj zahatania vodných tokov pri povodniach. Správca vodného toku Povodie Váhu nás požiadal, aby sme stromy vypílili, a tým predišli škodám.

    Zdroj: Zrkadlo L. Sliačov 2/2010, www.liptovskesliace.sk, Ružomberský hlas 18/2010, vyjadrenie Štátnej ochrany prírody


  • Stromy zmizli, stĺpy prežiliStromy zmizli, stĺpy prežiliStromy zmizli, stĺpy prežiliPovodný stav, reprofoto - www.liptovskesliace.skZle postavený most, reprofoto - www.liptovskesliace.sk