|reklama|
biliardové stoly

Nepriatelia včiel, nepriatelia prírody:

2010-11-12 Hodnotenie článku [407] +|- [223] Diskusia k článku(0)


Bohužiaľ tento prívlastok môžme s kľudným svedomím priradiť k našemu OZ. Nielenže pravidelne porušujú vyhlášku o ošetrovaní drevín, ale schvaľujú aj nezmyselné uznesenia.


O ktoré uznesenie sa jedná? Je to uznesenie, v ktorom sa píše:
Uznesenie č. 251/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
 • A) vyzýva, na základe sťažností občanov, majiteľov včiel aby svoje včelstvá umiestnili mimo obytnej zóny

  Je to bohužiaľ tak, keď volení zástupcovia rozhodujú o veciach, na ktoré nemajú žiadne kompetencie. Veď včely sú najpočetnejším a najdôležitejším opeľovačom rastlín. Bez ich prítomnosti by len v Európe zmizlo asi 20 000 rastlinných druhov. Došlo by k poklesu biodiverzity a k narušeniu ekosystému i potravinového reťazca. Vážne by bola ohrozená aj existencia človeka. Pripomenúť si môžeme výrok Alberta Einsteina z roku 1921: "Ak by na Zemi zmizli včely, zostali by ľuďom len 4 roky života." A Einstein bol na tom bez pochýb nielen so vzdelaním neporovnateľne lepšie voči tým, čo aktuálne sedia v OZ.

  V časopise Včelár 9/2010 bola aj na náš podnet vypracovaná rozsiahla právna analýza, aj s príkladmi uskutočnených súdnych sporov, ktorá len potvrdzuje, že OZ nemá kompetenciu vyzývať chovateľov včiel na odsun mimo obývané územie, a táto výzva je právne irelevantná. Všetky nasledovné citácie sú odtiaľ:

  Občan, ktorý sa domnieva, že je včelami svojho suseda obťažovaný alebo ohrozovaný, môže sa domáhať ochrany u príslušného Štátneho orgánu. Obec alebo súd, u ktorého bolo k návrhu ohrozeného začaté konanie, spravidla neovláda odbornú otázku chovu včiel. Preto si pre posúdenie takéhoto prípadu priberie pred svojím rozhodnutím nejakého včelárskeho odborníka. Pokiaľ sa prípadom zaoberá súd, je týmto odborníkom vždy súdny znalec z odboru včelárstva. Súdni znalci sú zapísaní v zoznamoch znalcov vedených súdom.
  Posúdenie, či včely v tom ktorom prípade obťažujú, nie je niekedy ľahké. Závisí to od mnohých činiteľov, ako napr. na počte včelstiev, na sklone pozemku, kde sú obrátené úle, ktorým smerom včely lietajú najčastejšie na pastvu, či v smere letu nie je verejná cesta alebo susedov dom, na aké účely slúži susedný pozemok a čím je porastený, aká je vyška plotu a z čoho plot je, kde je zdroj vody a pod.
  Pretože náš právny poriadok nemá v tomto smere žiadne výslovné ustanovenia, každý chovateľ má svoje včelstvá umiestniť tak, aby nedochádzalo k obťažovaniu susedov (okoloidúcich). Ak túto otázku nedokáže posúdiť sám, mal by požiadať o pomoc organizáciu Slovenského zväzu včelárov.
  Všeobecne by sa dalo povedať, že úle majú byť pokiaľ možno umiestnené tak, aby včely vyletovali na pozemok, na ktorom sú umiestnené. Je samozrejmé, že v husto zastavanej časti obce, najmä v mestách sa neodporúča chovať príliš veľký počet včelstiev. Nejde o zasahovanie do práv suseda, ak včely na pozemok prilietajú následkom svojich prirodzených vlastností. Takouto vlastnosťou je zbieranie peľu, nektáru, medovice a vody. Rovnako takouto prirodzenou vlastnosťou je i usadenie sa roja na susednom pozemku. Za obťažovanie suseda alebo občana sa vôbec nemôže považovať ojedinelé uštipnutie včelou, ku ktorému dôjde napr. pri zbere ovocia, kvetov alebo pri chôdzi bosými nohami po trávniku alebo lúke. Niekedy sa ani nedá dokázať, či uštipnutie spôsobila včela aleho iný hmyz, prípadne nie je niekedy ľahké preukázať, že to bola práve susedova včela. Je všeobecne známe, že včely lietajú za pastvou na vzdialenosť jeden až dva kilometre, niekedy aj viac, a v prípade, že je v obci niekoľko chovateľov včiel, nie je jednoduché zistiť, koho včela to bola.
  Chov včiel nie je v našom právnom poriadku výslovne upravený. Nie sú stanovené vzdialenosti medzi stanovišťami včelstiev a susedovou alebo verejnou cestou, budovou a pod. Taktiež nie je nikde stanovený maximálny počet včelstiev, ktorý môže včelár chovať. Preto pri konkrétnych prípadoch týkajúcich sa chovu včiel je možné vychádzať iba zo všeobecného ustanovenia 127 Občianskeho zákonníka, resp. rozhodnutí súdov.

  Zdroje: www.vcelari.sk, wikipedia, právna analýza časopisu Včelár


 • Časopis Včelár