|reklama|
biliardové stoly

Postmoderná dedina:

2011-07-15 Hodnotenie článku [393] +|- [278] Diskusia k článku(0)


Známy poľský spisovateľ Andrzej Stasiuk ponúka svoj vcelku pravdivý obraz poľského vidieka. Je jasné, že urbanizácia vidieka priniesla absurdné kombinácie modernosti a pretrvávajúcej zaostalosti, hlavne v myslení.

Andrzej Stasiuk vo svojom stĺpčeku Veľkorysosť v postmodernistickej krajinke poukazuje na neduhy urbanizácie vidieka aj skrze sídiel zbohatlíkov. Poľské obce tým strácajú svojho genius loci. Že sa to týka nielen poľského vidieka v mnohom dokazuje aj naša obec. Ponúkame krátky úryvok:

Z dedín miznú zvieratá. Človek ide autom, a už nevidí kravy, kone ani sliepky. Len občas sa ešte zjaví pes. Čoraz častejšie je to husky na prechádzke s pánom. Drevené domy, ktoré si po stáročia dokázali zachovať jednoduchý a krásny tvar, sa prepadávajú pod vlastnou váhou. Na ich mieste vznikajú budovy ako zo sna, ako z filmu o ďalekej ceste. Sú tak trochu nemecké, trochu rakúske, trochu talianske a trochu americké. Podľa toho kde, v ktorej krajine ich majiteľ pracoval na poli, na stavbe alebo v reštaurácii. Tieto pseudodomy či karikatúry sídel stoja medzi prapodivne zastrihnutými kríkmi, uprostred záhrad na spôsob miniatúrnych versailles. Tam, kde sa ešte nedávno pásol dobytok a ryli svine sú teraz kultivované anglické trávniky. Majitelia už nepestujú pšenicu ani zemiaky, len pravidelne raz za týždeň v pote tváre pred sebou tisnú elektrické a motorové kosačky.
...
A potom som sa vybral smerom k rieke. Plynula dolu, v rozľahlej doline. Ale bola už tma a vodu nebolo vidieť. Dedinčania starým, barbarským spôsobom pálili suchú trávu. Dolina sa naplnila červenozlatými plameňmi. Bolo cítiť dym. Tento obraz a zápach bol ako znaky, vysielané odkiaľsi z hĺbky času, z ďalekej stepi.


Pár barbarov sa nájde predsa aj u nás, stačí si pozrieť priložené fotografie.


Barbari v akcii 30.6.2010Barbari v akcii 20.8.2010Barbari v akcii 27.4.2011Barbari v akcii 9.7.2011Barbari v akcii 13.7.2011