ARCHA LOCUS 

 KOSTOLY 

 HISTÓRIA 

 FOLKLÓR 

 PRÍRODA 


Kostol Sv. Šimona a Júdu


1323 - Prepošt Valentín podporovaný Dončom sa najneskôr po diplomatickej misii do Avignonu na pápežský dvor rozhodol stavať kostol v Sliačoch. Na jar 1324 sa stavba začala, takže koncom roku 1325 kostol už mohol stáť. Kostol sv. Šimona a Júdu Keď sa dokončila stavba kostola, za prítomnosti investora a projektanta prepošta Valentína, bola v ňom roku 1326 prvá veľká bohoslužobná slávnosť. Menom neznámy biskup, zaite svätiaci, nie ostrihomský arcibiskup, kostol konsekroval a odovzdal ho jeho bohoslužobnému účelu, ktorému slúži dodnes bez prerušenia.
V 15. storočí bol postavený ochranný múr so strielňami. 1505 - 1520 bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia kostola. Od konca 17. storočia do začiatku 18. storočia stavali na tri etapy terajšiu vežu kostola. 1326 - 1334 urobili pôvodnú maliarsku výzdobu kostola talianski majstri. Pred rokom 1644 zaklenuli chrámovú loď renesančnou klenbou, v jej vnútri postavili nosné piliere presne oproti vonkajším včasnogotickým pilierom, na ktorých bolo statické ťažisko obvodového múru. 23. júla 1715 bola slávnostná posviacka troch zvonov. Roku 1706 bola dokončená veža kostola. Koncom 17. storočia venoval tesársky cech Sliačov kostolu drevený luster. Roku 1705 v najväčšej drahote, keď tri smrekové dosky stáli 15grošov a 50 klincov latovcov až 5 grošov, daroval Ondrej SLIAČSKY, farár pribilinský, rodom zo Sliačov, pre sliačanský kostol 100 zlatých, takže sa mohla om ietnuť a obieliť veža. V roku 1830 bola ku kostolu pristavená kaplnka Božieho hrobu. 1896 - 1898 vymaľoval kostol akademický maliar Jozef HANULA - sliačanský rodák. Ku kostolu dal Andrej Hlinka pribudovať chór. V rokoch 1956 - 1961 bola vykonaná obnova kostola za pôsobenia kňaza a spisovateľa Jozefa Kútnika.

V nedeľu 15. októbra 1967 sa prvýkrát skúšobne v Sliačoch konali obrady sv. omše v slovenčine. V roku 1968 bola osadená kovová mreža v kostole pod chórom. Bola získaná v roku 1967, zhotovil ju Ján DVORSKÝ, klampiar z Nižného Sliača. 1968 - bol zhotovený okrasný kovový plot pred ohradou kostola, ako aj kríž s umučením - práca Jána DVORSKÉHO. Dňa 21. júna 1969 bol v kostole postavený oltár tak, aby kňaz pri obradoch bol obrátený tvárou k ľudu.

1983-1994 za pôsobenia vdp. farára Jankuliaka bola zbúraná stará fara a na jej mieste postavená nová.

Stará fara 1970


Nová fara 2000
TISIC SK

Na lícnej strane tisíckorunovej bankovky je portrét Andreja Hlinku (1864-1938), významnej osobnosti moderných slovenských dejín, ktorý významne ovplyvnil národnouvedomovací proces a spoločensko-politický pohyb na Slovensku. V Sliačoch pôsobil ako farár v rokoch 1892-1905.

TISIC SK

Na rubovej strane tisíckorunovej bankovky sú vyobrazené miesta, ktoré súvisia s miestami pôsobenia Andreja Hlinku. Ústredným motívom je Madona Ochrankyňa zo stredovekej nástennej maľby rímskokatolíckeho kostola svätých apoštolov Šimona a Júdu v Sliačoch.

TISIC SK

Nástenná stredoveká maľba vo veži rímskokatolíckeho kostola svätých apoštolov Šimona a Júdu v Liptovských Sliačoch.

Nový rímskokatolícky kostol Dvoch Sŕdc vo Vyšnom Sliači


NOVY KOSTOL

Bližšie informácie: Archa Locus